Programm
Freitag, 16. Juni 2017
GUITAR SHORTY & MORBLUS
Freitag, 23. Juni 2017
VINTAGE TROUBLE
Freitag, 6. Oktober 2017
LISA LYSTAM FAMILY BAND
Freitag, 17. November 2017
POPA CHUBBY (USA) `New Album´- European Tour 2017
Copyright: Blues Garage 2016-2017